Yrkesförarkurs

Yrke-img-1

Yrkesförarkurs

 

Transportstyrelsen kräver en särskild kompetens för alla som kör yrkesmässig trafik över 35 knop – Behörighet enligt SJÖFS 2007:12 §11. Utbildningen är ca 40 timmar med praktik och teori och innehåller fyra delar: körteknik, högfartsnavigering, passagerarsäkerhet samt simulatorträning.

 

Vår erfarenhet av utbildningar av den här typen är lång. Vi har utbildat ribcharter-skeppare och andra som kör yrkestrafik sedan 1990 och våra utbildningar har innehållit ungefär det som Sjöfartsverket idag kräver, undantaget simulatorträningen. Kurser genomförs kontinuerligt.

 

Övrig yrkesutbildning

 

Även om farten inte överstiger 35 knop kan det vara mycket bra att utbilda dig, t ex du som har relativt lite praktisk erfarenhet eller kör lite varje år eller behöver göra din körning smidigare och mer kompetent – och därigenom också mer effektiv.

Transportstyrelsens krav gäller enbart civil trafik. Personal hos myndigheter omfattas inte av kravet. Vi har utbildat personal hos Rikspolisstyrelsen och Stockholmspolisen sedan år 2000.

Ett annat förslag på kurs är en ”avrostningskurs”. Det är en halv till en dags träning inför den nya säsongen. En del moment som tränas under behörighetskurserna behöver förhoppningsvis aldrig utnyttjas t.ex. undanmanöver, man över bord mm. Att innan säsongen startar friska upp kunskaperna kan vara en mycket väl investerad tid. Den typ av kurser har vi kört sedan 2001.