Fritidsförarkurs

fritid-img-1

Fritidsförarkurs

 

Vi erbjuder praktisk utbildning, anpassad efter dina/era förkunskaper, under t.ex. en, två eller tre kvällar, en halv, en hel dag eller mera. Allt baserat på önskemål, förkunskaper och behov. Naturligtvis behöver du inte ha en båt som gör höga farter, vi utbildar i alla typer av motorbåtar.

 

Körteknik

 

På denna utbildning får du lära dig att köra och manövrera en planande motorbåt. Som avslutning genomförs prov för Manöverintyg för högfartsbåt.

Innehåll: Rätt användning av powertrim och trimplan för att ställa in gångläget, körnining i vågor och svall, omkörningsteknik, manövrering i hamnar samtt tilläggnings och förtöjning.

Öppna kurser genomför under våren och en av dem är reserverad för kvinnliga deltagare. Alla kurser inleds med en teoridel på en till två kvällar och fortsätter med två dagars praktik. Under praktiken är man normalt tre deltagare och en instruktör i varje båt.

Förutom de öppna kurserna kan du boka en egen kurs.

 

Högfartsnavigering

 

Innehåll: Lär dig förbereda din färd för att kunna köra mer än 25 knop i okända och outprickade vatten. Vägval, förberedelser, användning av GPS/plotter mm.

 

Radarnavigering

 

Har du radar ombord men är osäker på hur du ska använda den? Denna kurs ger dig kunskap om inställning av radarn, sjökortsförberedelser och praktisk navigering.